Politechnika Warszawska - Wydział Inżynierii Lądowej
Zakład Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki
Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa
p. 232B, tel. (022) 660-65-24, 825-80-16